LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o.

LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Pavol Krajec

Námestie baníkov 33
048 01 Rožňava
IČO: 47242795

Informácie o kancelárii LEGAL IURIS - advokátska kancelária s.r.o.

Advokátska kancelária, Rožňava

 

Advokátska kancelária klientom ponúka odborné právne služby a súvisiace poradenstvo. V rámci advokátskej praxe sa zameriava predovšetkým na právo obchodné a stavebné. Kancelária ponúka efektívnu a kvalitnú prácu s vysoko individuálnym a vždy ústretovým prístupom ku klientom.

 

Stavebné právo:

 • analýza podmienok pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 • poradenstvo obciam v oblasti územnoplánovacej dokumentácie
 • zastupovanie v územnom konaní
 • zastupovanie v stavebnom konaní
 • ochrana práv účastníkov územného konania a stavebného konania

 

Obchodné právo:

 • súpis a analýza jednotlivých typov obchodných zmlúv
 • založenie všetkých typov obchodných spoločností
 • fúzie obchodných spoločností
 • zmeny v obchodných spoločnostiach - prevody obchodných podielov
 • zvýšenie a zníženie základného imania
 • zastupovanie v konaní u obchodného registra
 • začatie podnikania fyzických osôb

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Pavol Krajec - advokát 

Námestie baníkov 33 

048 01 Rožňava 

Mobilný telefón: 0907/ 172 797

Email: pavolkrajec@yahoo.com

Kde nás nájdete?